Oferta

Konsultacja psychologiczna – jest spotkaniem, które ma na celu rozpoznanie, sprecyzowanie a także omówienie trudności bądź problemu/problemów osoby odwiedzającej gabinet psychologiczny. Jednocześnie analizowane są i omawiane oczekiwania oraz potrzeby pacjenta. Na podstawie konsultacji mogę dobrać i zaproponować odpowiednią formę pomocy psychologicznej, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Czasem potrzebnych jest kilka konsultacji zanim wspólnie z pacjentem rozpoznamy i sprecyzujemy jaki jest problem i jak najlepiej będzie można się z nim uporać.

Diagnoza psychologiczna – jest bardzo istotnym procesem, który służy ocenie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka a także w wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu na różnych obszarach. Do procesu diagnozy należy: rozmowa, wywiad, obserwacja, testy psychologiczne. Diagnoza psychologiczna obejmuje m. in. diagnozę neuropsychologiczną, badania intelektu, osobowości, temperamentu, badanie postaw, relacji interpersonalnych. Należy zaznaczyć, że nie dotyczy ona wyłącznie osób z zaburzeniami. Na diagnozę psychologiczną może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie. Diagnoza może być również przydatna podczas planowania rozwoju osobistego i zawodowego, gdy sprawdzenie i poznanie swoich mocnych i słabe stron może być niezwykle istotne. Diagnoza może dotyczyć całości funkcjonowania człowieka bądź wybranego elementu.

Badania psychotechniczne (psychotesty) – składają się z dwóch części: części testowej obejmującej wywiad z psychologiem i części aparaturowej. Celem badań jest przeprowadzenie diagnozy osobowości oraz oceny predyspozycji kierowców, operatorów maszyn oraz osób wykonujących inne zawody wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej. Badania obejmują m. in. pomiar inteligencji, ocenę koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, ocenę zdolności do wykonywania nużącej pracy, narastania zmęczenia, funkcjonowania w warunkach stresu, a także ocenę szybkości i dokładności spostrzegania oraz wyobraźni przestrzennej, ocenę szybkości i dokładności działania i myślenia.