FAQ

Jak przygotować się do badania psychologicznego?

– należy pamiętać, że to badanie, a nie egzamin. Wystarczy przyjść wypoczętym i niepotrzebnie się nie stresować.

– na spotkanie należy przynieść skierowanie na badanie psychologiczne (jeżeli takie otrzymano), dowód osobisty i prawo jazy oraz okulary, jeżeli kierowca nosi je na co dzień.

Ile czasu trwa badanie psychologiczne?

– czas badania psychologicznego kierowców zależy od jego rodzaju, a także tempa pracy samej osoby badanej. Średni czas badania wynosi około godziny do półtorej.

Jak wygląda zakończenie badania psychologicznego?

– po zakończeniu badania następuje omówienie uzyskanych wyników, a także wydanie odpowiedniego orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego.

Co zrobić, gdy badanie psychotechniczne kończy się niepowodzeniem?

– jeżeli badanie psychotechniczne wypada źle, można powtórzyć jego wybrane elementy. Zawsze zakłada się, że na badanego może działać stres, zmęczenie, czy też chwilowa niedyspozycja.

– w przypadku kolejnych niepowodzeń i  otrzymania orzeczenia stwierdzającego przeciwwskazania do wykonywania pracy/zawodu istnieje możliwość odwołania się przez osobę badaną lub podmiot kierujący na badanie  w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.